Truyền thống

Tin tức hàng ngày

Khuyến học

Nhịp sống học đường

Hoạt động chuyên môn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

logo vno

LIÊN KẾT WEBSITE


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 291

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2254

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 173284

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hàng ngày » Thông tin giáo dục

CHUC MUNG NGAY 20-11

Kế hoạch thi GVDG huyện chu kỳ 2017-2019

Thứ tư - 29/11/2017 09:32
Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện, cấp Tiểu học chu kỳ 2017-2019
  UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
        Số:   433 /KH-PGD&ĐT                  Đô Lương, ngày 25 tháng 10 năm 2017
    V/V Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG
    huyện cấp Tiểu học, năm học 2017-2018
 
KẾ HOẠCH
 Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện, cấp Tiểu học chu kỳ 2017-2019
         
          Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
          Căn cứ công văn số 345/PGD-ĐTngày 08/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, đối với Giáo dục Tiểu học;
Phòng hướng dẫn các trường về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện cấp Tiểu học, chu kỳ 2017 - 2019 như sau:
I. Đối tượng, điều kiện tham dự Hội thi GVDG cấp huyện
1. Đối tượng:
 Là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện (có thời gian công tác từ 3 năm trở lên kể cả hợp đồng huyện).
2. Điều kiện:
 Giáo viên tham dự Hội thi GVDG cấp huyện là giáo viên thực sự có uy tín và được tập thể sư phạm nhà trường tôn vinh và đề nghị; ngoài ra, phải đạt một trong các điều kiện sau:
 Có ít nhất 02 lần liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường tính từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018 (trường hợp giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi  trường 02 lần nhưng không liên tục thì phải có lý do xác đáng được trường  đề nghị và được Phòng đồng ý).
3. Đối tượng xét đặc cách: Giáo viên dạy giỏi Tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2018; Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 lần trở lên; GV là cốt cán chuyên môn Phòng 2017-2018;
II. Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi:
1. Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo viên nộp cho Ban tổ chức Hội thi 01 bản cứng sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của trường  từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016-2017;
2. Bài thi kiểm tra năng lực là bài kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm. Nội dung kiểm tra về năng lực hiểu biết kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, về chủ trương, đường lối chính sách, định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông và các nội dung chỉ đạo của ngành. Bài kiểm tra năng lực tối thiểu đạt khá ( 8/10 điểm) trở lên  đối với giáo viên dự thi. Thời gian làm bài thi là 120 phút.
3. Tham gia thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (từ lớp 2 đến lớp 5), trong đó 01 tiết, giáo viên được chọn một trong các môn dạy: Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử - Địa lý hoặc Khoa học và 01 tiết do Ban tổ chức Hội thi xác định bằng hình thức bốc thăm môn, lớp và bài dạy (một trong hai môn Tiếng Việt hoặc Toán). Đối với giáo viên trường TH Thị Trấn, TH Xuân Sơn, TH Thượng Sơn được đăng kí thực hiện bài thi dạy trên đối tượng là học sinh ở trường thực hiện Mô hình trường học mới.
Đối với giáo viên môn chuyên (Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật) phần thực hành thực hiện giảng dạy 2 tiết môn chuyên thuộc chương trình giảng dạy (từ lớp 2 đến lớp 5), trong đó 01 tiết giáo viên được chọn theo sở trường, tiết còn lại được xác định bằng hình thức bắt thăm.
Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học do ban tổ chức quyết định.
III.  Ban tổ chức Hội thi
1. Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện.
2. Các thành phần Ban tổ chức gồm:
a) Trưởng ban:  Phó Trưởng phòng GD&ĐT phụ trách Tiểu học.
b) 02 Phó Trưởng ban:
- Chuyên viên phụ trách chuyên môn Tiểu học là Phó Trưởng ban trực,
- Hiệu trưởng trường đặt địa điểm thi.
c) 01 thư ký: Chuyên viên phòng GD Tiểu học hoặc cán bộ quản lý Tiểu học.
d) Các tiểu ban sẽ thành lập như sau:
+ Tiểu ban kiểm tra hồ sơ, xét điều kiện dự thi, xét điều kiện đặc cách;
+ Tiểu ban chấm SKKN;  
+ Tiểu ban ra đề thi bài kiểm tra năng lực;
+ Tiểu ban coi thi bài kiểm tra năng lực;
+ Tiểu ban chấm thi bài kiểm tra năng lực;
+ Tiểu ban giám khảo thi thực hành (02- 03 tiểu ban);
+ Tiểu ban cơ sở vật chất và kinh phí- khen thưởng;
+ Đoàn Thanh tra của hội thi.
e) Các thành viên: Là lãnh đạo và chuyên viên phòng; cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học; Các thành viên ban tổ chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và có kinh nghiệm tham gia các hoạt động đánh giá của ngành. Trưởng ban tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm điều động CB, GV tham gia Ban tổ chức theo quy định. Trưởng phòng quyết định thành lập các tiểu ban và đoàn thanh tra.
IV. Quy trình tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện
1. Hội thi được tiến hành qua 3 vòng:
a) Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ, chấm SKKN và xét điều kiện dự thi lý thuyết, Xét tiêu chuẩn và điều kiện đặc cách GVDG huyện; Tổ chức chấm SKKN được đánh giá theo thang điểm 100,0 điểm và được 2 giám khảo chấm độc lập.  Đối với giáo viên đã có sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3 (bậc 3KK) trở lên cấp huyện từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017 thì sẽ sử dụng kết quả đó để thay thế kết quả bài thi Vòng 1 (không phải nộp SKKN cho Ban tổ chức Hội thi).
Cách tính điểm SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm ( Loại B: 70 điểm;  Loại A cấp huyện: 80 điểm;  Loại A xuất sắc huyện: 90 điểm; Đạt cấp tỉnh: 100 điểm).
Những Giáo viên có SKKN đạt từ 60,0 điểm trở lên hoặc SKKN được xếp loại cấp huyện đủ điều kiện và được tham gia bài thi kiểm tra năng lực.
Những giáo viên có đủ hồ sơ xét đặc cách bao gồm: Hồ sơ dự thi và tờ trình xét đề nghị của trường được họp và bình xét từ các đơn vị gửi lên.
b) Vòng 2 (thi kiểm tra năng lực):
Bài kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 20,0.
Giáo viên có bài kiểm tra năng lực đạt từ 16,0 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện dự thi thực hành.
          c) Vòng 3 (thi thực hành giảng dạy):
Giáo viên phải tham gia 2 tiết dạy ở 2 môn, 2 lớp, buổi dạy khác nhau:
+ Tiết dạy thứ nhất: Ban tổ chức lựa chọn 02 môn Tiếng Việt và Toán để giáo viên bốc thăm;
+ Tiết dạy thứ hai: Giáo viên được đăng ký chọn một trong các môn Đạo đức, Tự nhiên & Xã hội, Lịch sử - Địa lý hoặc Khoa học.
Giáo viên chuyên được lựa chọn 1 tiết ở 1 lớp bất kỳ và bắt thăm 1 tiết.
Môn dạy và nội dung các bài dạy, lớp, tiết dạy được xác định bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trước ngày thi dạy ít nhất là 3 ngày theo phân phối chương trình và lịch báo giảng và thời khóa biểu của hội thi công bố tại  trường đặt địa điểm.
Bài thi thực hành giờ dạy được đánh giá và cho điểm theo hướng dẫn kèm theo phiếu đánh giá giờ dạy GVTH do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.  Mỗi bài thi giảng sẽ có 02 giám khảo chấm điểm độc lập. Điểm bài thi thực hành mỗi giờ dạy là điểm trung bình của 02 giám khảo.
2. Điều kiện công nhận GVDG cấp huyện: Giáo viên có đủ các tiêu chuẩn dự  Hội thi GVDG cấp huyện theo quy định tại mục I và đạt điều kiện bài thi thực hành 02 tiết dạy đạt loại Khá trở lên, trong đó có  ít nhất 01 tiết dạy đạt loại Giỏi.
Trưởng ban tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện căn cứ kết quả Hội thi đề nghị Trưởng phòng khen thưởng giáo viên đạt kết quả xuất sắc trong số giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi huyện ( Số lượng không quá 10%).
V. Hồ sơ đăng ký dự thi:
a) Hồ sơ đăng ký về phòng GD&ĐT: Mỗi trường thành lập một đội tuyển tham gia Hội thi GVDG cấp huyện. Trường lập danh sách các giáo viên đăng ký tham gia Hội thi lập theo mẫu gửi về Phòng cả bản cứng cho Phòng chuyên môn và bản mềm qua hộp thư : Thanhnx.dl@nghean.edu.vn. Thời gian: Trước ngày 10/11/2017. Danh sách đăng ký dự thi: bao gồm TT, Họ và tên, Năm sinh, Năm vào ngành,  Đơn vị công tác , Tóm tắt thành tích, ghi chú.
b) Hồ sơ đăng kí của giáo viên tham gia Hội thi:
- Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham gia Hội thi (theo mẫu), có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường;
- 01 bản cứng Sáng kiến kinh nghiệm ( nếu làm mới) hoặc giấy chứng nhận do Trưởng phòng GD&ĐT ký (bản gốc);
- Giấy chứng nhận SKKN  cấp tỉnh từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017 (bản gốc);
- Giấy chứng nhận GVDG cấp trường các năm do hiệu trưởng ký (bản gốc);
- Giấy chứng nhận GVDG cấp tỉnh đối với GVDG tỉnh nhiệm kỳ 2015-2018 (bản gốc).
 c) Hồ sơ tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016; 2016-2017.
Hồ sơ cá nhân của mỗi GV tham gia Hội thi bỏ vào một túi đựng hồ sơ riêng và ghi rõ: Hồ sơ giáo viên đăng ký tham Hội thi GVDG cấp huyện nhiệm kỳ  2017-2019.
Hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi GVDG cấp huyện nạp về Phòng duyệt (phòng chuyên môn Tiểu học)  ngày 22,23/11/2017. Tiểu ban kiểm tra hồ sơ, xét điều kiện dự thi, xét điều kiện đặc cách sẽ trực tiếp duyệt Hồ sơ dự thi của giáo viên.
VI. Số lượng giáo viên đăng ký tham gia Hội thi
Các trường lựa chọn giáo viên đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, đúng quy trình và số lượng giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện đối với trường chuẩn Quốc gia mức 1: Tối đa 20% tổng số giáo viên tiểu học của đơn vị mình (chỉ tính tổng số giáo viên biên chế và hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước) và 30% đối với trường chuẩn Quốc gia mức 2 và cận chuẩn mức 2.
VII. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thi.
1. Chấm sáng kiến kinh nghiệm:  Từ  ngày 24- 30 tháng 11 năm 2017
2. Thi kiểm tra năng lực: Trong tháng 12/2017 ( Sẽ có thông báo ngày cụ thể sau).
Địa điểm khai mạc và thi kiểm tra năng lực: Tại trường tiểu học Thị Trấn Đô Lương.
3. Thi thực hành: Sẽ được chia làm 3 cụm, thời gian và địa điểm sẽ có thông báo cho giáo viên dự thi (dự kiến tháng 01/2018).
          VIII. Cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi:
Các trường đặt địa điểm thi phối hợp với Ban tổ chức hội thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thi, sân bãi, rà soát chương trình, chọn bài, xếp thời khoá biểu tiết dạy và lịch thi thực hành để hội thi được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế.
IX. Kinh phí tổ chức
1. Kinh phí tổ chức Hội thi, ra đề, coi thi, làm phách, chấm SKKN, chấm lý thuyết, chấm thực hành do Phòng GD&ĐT chi trả.
2. Kinh phí cấp cho lãnh đạo đoàn và giáo viên tham gia Hội thi do các trường chi trả theo chế độ hiện hành.
X. Thanh tra và giải quyết khiếu nại
1. Thanh tra: Thanh tra Phòng chịu trách nhiệm thành lập Đoàn thanh tra các hoạt động của Hội thi theo qui chế.
2. Giải quyết khiếu nại: Trưởng ban tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của các thành viên ban tổ chức và giáo viên dự thi.
Qui trình và thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo qui định của các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành.
Nhận được Công văn này, Phòng yêu cầu các trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo về Phòng (qua chuyên môn Tiểu học) để thống nhất chỉ đạo.
 
 Nơi nhận:                                                                     
- Như Kính gửi (để thực hiện);                                                      
- Phó Chủ tịch phụ trách văn xã;
- LĐ, CĐP, CM (để chỉ đạo);
- Thanh tra (để phối hợp);                                                          
- Lưu VT, TH.
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
 
 
 
 
 
Dương Xuân Chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CHUC MUNG NGAY 20-11

LIÊN KẾT TÀI LIỆU

TH KET NOI
Mạng ioe
Mạng moet
Violym
Mang Edu
Sở GD&ĐT Nghệ An

VIDEO CLIP

Loading the player...