Truyền thống

Tin tức hàng ngày

Khuyến học

Nhịp sống học đường

Hoạt động chuyên môn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

logo vno

LIÊN KẾT WEBSITE


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 11

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2456

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 170298

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hàng ngày » Thông tin giáo dục

CHUC MUNG NGAY 20-11

Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX của Phòng

Thứ sáu - 03/11/2017 09:32
Căn cứ Công văn số 1770/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 17/9/2017 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Đô Lương hướng dẫn Kế hoạch GDTX năm học 2017-2018 như sau:
UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 386/P.GDĐT-GDTX                Đô Lương,  ngày  27  tháng 9  năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018  
 
                             
Kính gửi:  - Giám đốc các Trung tâm học tập cộng đồng,
                            - Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.
 
Căn cứ Thông tư 40/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Thông tư 40); Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lí trường Tiểu học;  Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lí  trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Công văn số 1770/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 17/9/2017 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Đô Lương hướng dẫn Kế hoạch GDTX năm học 2017-2018 như sau:
A. MỤC TIÊU
- Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.
- Cán bộ quản lí, giáo viên (gọi chung là giáo viên) tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I. Củng cố và nâng cao hiệu quả đối với Trung tâm học tập cộng đồng
1. Các Trung tâm HTCĐ tiếp tục kiện toàn Ban giám đốc, đội ngũ báo cáo viên của trung tâm; tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại Công văn số 262/SGDĐT-GDTX ngày 03/3/2015 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ; tích cực vận động cán bộ nghỉ hưu, người có kiến thức tham gia vào các hoạt động của TTHTCĐ.
2. Các trường THCS căn cứ vào nhu cầu thực tế và nguồn lực giáo viên của trường mình (căn cứ theo  hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất  Số 10/VBHN-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm  2014 của Bộ GD&ĐT) để bố trí giáo viên kiêm nhiệm tại TTHTCĐ. Giáo viên được điều động làm việc tại TT HTCĐ thống nhất trong toàn huyện được giảm số tiết dạy tại trường THCS tối đa là 06 tiết/tuần.
3. Đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án “Xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An giai đoạn 2012-2020” được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số  856/QĐ.UBND.VX ngày  14 tháng 3 năm 2013.
4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích phát triển TTHTCĐ; Khuyến khích các tổ chức khai giảng năm học mới của TTHTCĐ.
5. Bổ sung, củng cố, hoàn thiện hệ thống hồ sơ của TTHTCĐ. Tổ chức công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng đúng quy định; sử dụng hệ thống email của TTHTCĐ để đảm bảo thông tin 2 chiều và nộp báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định. 
6. Về kinh phí: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ và Quyết định số 45/2013/QĐ.UBND-VX ngày 20 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh về mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.
II. Công tác bồi dưỡng thường xuyên
1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời lượng 30 tiết (nội dung 1); Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, thời lượng 30 tiết (nội dung 2); Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, thời lượng 60 tiết (nội dung 3).
Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
            Với 3 nội dung trên, trong năm học 2017 – 2018 Phòng GD&ĐT hướng dẫn giáo viên đăng kí học các mô đun kiến thức cho các bậc học như sau:
a. Bậc học mầm non
- Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non; quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung 2: 

+ Công tác quản lý trong trường mầm non; Xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

+ Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm", tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; Tổ chức thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.
- Nội dung 3: Phòng GD&ĐT hướng dẫn giáo viên lựa chọn và đăng kí học 4 mô đun theo Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 ban hành chương trình BDTX giáo viên Mầm non của Bộ GD&ĐT cụ thể như sau:
+ MN 1 : Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất
+ MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm
+ MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
+ MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức.
        b. Bậc học Tiểu học
- Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của giáo dục tiểu học; quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung 2: Thực hiện nội dung Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD, xây dựng và nhân rộng các mô hình giáo dục tiên tiến. Các chuyên để cần tập trung: Tiếp tục tổ chức các sinh hoạt chuyên môn cấp trường hoặc cụm trường để đúc rút kinh nghiệm giảng dạy, củng cố và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục 2 buổi/ngày, thực hiện có chất lượng các yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua chương trình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, các hoạt động giáo dục trải nghiệm như sinh hoạt tập thể, vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.
- Nội dung 3: Phòng GD&ĐT gợi ý các trường lựa chọn và đăng kí học 4 mô đun theo Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên Tiểu học của Bộ GD&ĐT như sau:
+ TH 25: Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.
+ TH 31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày.
+ TH 40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học.
+ TH 42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học.
c. Bậc học THCS
- Nội dung 1: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của giáo dục trung học; quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung 2:  Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng lực; xây dựng các chủ đề dạy học; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; thiết kế các hoạt động dạy học.
- Nội dung 3: Phòng GD&ĐT gợi ý các trường lựa chọn và đăng kí 4 mô đun theo Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS của Bộ GD&ĐT như sau:
+ THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
+ THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
+ THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
           + THCS 16: Hồ sơ dạy học học ở cấp THCS
2. Công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL (Dành cho CBQL Tiểu học và THCS)
- Chương trình BDTX CBQL các trường Tiểu học  thực hiện theo Điều 3, Điều 4 của Thông tư 26; Chương trình BDTX CBQL các trường THCS thực hiện theo Điều 3, Điều 4 của Thông tư 27.
- Hình thức BDTX CBQL: chủ yếu là tự học và tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm học; CBQL sử dụng tài liệu bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn hoặc có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác.
- Thời lượng bồi dưỡng:  Theo Điều 5 của Thông tư 26 và 27
* Lưu ý: các mô đun học trong năm,  theo Thông tư 26 và 27, do Hiệu trưởng các trường quyết định.
3.  Đánh giá và công nhận kết quả BDTX cho CBQL và giáo viên
- Việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí và giáo viên thực hiện theo hướng dẫn tại các  Thông tư 26/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 26/2015/TT-BDGĐT, Thông tư  27/2015/TTBGD ĐT. Kết quả xếp loại BDTX của CBQL và GV gồm 4 bậc: Giỏi, Khá, Trung bình, Chưa hoàn thành.
- Phòng GD&ĐT căn cứ vào việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch BDTX của từng trường và kết quả đánh giá các Nội dung 1, 2, 3 để xét công nhận và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2017-2018.
- Hồ sơ BDTX của các nhà trường gửi Phòng GD&ĐT đề nghị phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận gồm:
+)  Biên bản đánh giá, xếp loại BDTX CBQL và  GV năm học 2017-2018.
+) Bài thu hoạch (dành cho cán bộ quản lí)
+) Tờ trình đề nghị công nhận kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV năm học 2017-2018 (Kèm theo Tổng hợp kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV 2017-2018).
- Hồ sơ BDTX của giáo viên (để lưu trữ, kiểm tra, thanh tra):
+) Kế hoạch BDTX cá nhân (lồng trong kế hoạch cá nhân, đã được Hiệu trưởng phê duyệt, có nhận xét, đánh giá của Tổ chuyên môn, được điều chỉnh của cá nhân trong quá trình thực hiện).
+) Tài liệu BDTX (khuyến khích GV ứng dụng CNTT trong tích lũy, lưu trữ, chia sẻ tài liệu; trao đổi chuyên môn qua Internet).
+)  Bản tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 (có xác nhận của Tổ trưởng chuyên môn).
( Lưu ý: Vào đầu năm học 2017-2018, các trường cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu CBQL và giáo viên vào Phần mềm Quản lí chất lượng CBQL và GV tại địa chỉ Website: http://esqm.nghean.edu.vn)   
4. Đối tượng bồi dưỡng, miễn BDTX trong năm học 2017-2018
- Đối tượng BDTX: Tất cả cán bộ quản lí và giáo viên
- Đối tượng miễn BDTX (không cấp GCN): Những CBQL, giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2017, 2018, 2019; giáo viên đi học dài hạn hoặc nghỉ ốm dài hạn (trên 1 năm) trong năm học.
Căn cứ các đối tượng trên, các nhà trường phải hoàn thành đăng kí BDTX trước ngày 15/10/2017 (vào http://esqm.nghean.edu.vn  -> Báo cáo kết quả  -> Bồi dưỡng thường xuyên  ->  Đăng kí -> Chọn).
5. Kinh phí
- Phòng GD&ĐT trích kinh phí để tổ chức tập huấn tập trung, duyệt và cấp giấy chứng nhận BDTX.
- Các trường chủ động bố trí kinh phí để dự tập huấn, triển khai thực hiện, đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên cho đơn vị mình.
III. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ Công văn hướng dẫn này, Giám đốc các Trung tâm HTCĐ, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
- Căn cứ kế hoạch BDTX của Trung tâm HTCĐ, các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX  theo từng học kỳ và năm học.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để b/cáo);
- Như kính gửi (để T/hiện);
- Lãnh đạo, CĐ, CV PGD&ĐT (để c/đạo);
- Lưu: VT.
     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
 
 
(đã ký)
 
     
 
   Dương Xuân Chất
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CHUC MUNG NGAY 20-11

LIÊN KẾT TÀI LIỆU

TH KET NOI
Mạng ioe
Mạng moet
Violym
Mang Edu
Sở GD&ĐT Nghệ An

VIDEO CLIP

Loading the player...